Quy định về xử lý khiếu nại

– Việt Glass sẽ tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của công ty.
– Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ hotline 0983 6789 13 hoặc 042 245 2468 để thông báo sự cố cần bảo hành.
– Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.