Tổng Quan Về Trào Lưu Triết Học Ánh Sáng Thế Kỷ 18

Quay ngược thời gian, thông tin về Phong trào triết học của ánh sáng ở châu Âu thế kỷ thứ mười tám, nó luôn khiến nhiều người tò mò. Để nó Trường Trung Cấp Nghề Giao Thông Vận Tải Hải Phòng Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cụ thể qua bài viết dưới đây!

trao đổi kiến ​​thức sinh viên thầy Sang

Phong trào triết học của Ánh sáng là gì?

Phong trào triết học là một làn sóng ý tưởng mới từ nhiều nhà triết học, xã hội học và khoa học chính trị. Những suy nghĩ này được gọi là “ánh sáng”.

Nhưng “ánh sáng” ở đây chỉ ánh sáng tự nhiên để phân biệt với ánh sáng siêu nhiên gắn liền với thần học.

Quảng cáo

Đặc điểm của trào lưu triết học về ánh sáng là:

  • Đa dạng quan điểm (tức là các triết gia ánh sáng có cái nhìn khác về con người).
  • Nhiều tác giả, trường phái.
  • Tính đa dạng phản ánh lợi ích của các giai cấp, tầng lớp xã hội.
  • Việc thống nhất một quan điểm là chống lại sự chuyên chế của chế độ phong kiến ​​và đòi hỏi phải thay thế nó bằng một hệ thống xã hội mới.

Nội dung tư tưởng chủ yếu của phong trào triết học Khai sáng

Nội dung tư tưởng chủ yếu của phong trào triết học Khai sáng là phê phán mạnh mẽ những quan niệm cũ về thế giới và con người:

Quảng cáo

  • Lên án chế độ phong kiến ​​thối nát, lạc hậu và giáo hội Thiên chúa.
  • Thúc đẩy tự do của con người.

Kể từ đó, các lý thuyết về xây dựng nhà nước tư bản chủ nghĩa đã được phát triển.

Nội dung dạy và học cốt lõi của Ánh Sáng

Các nhà triết học nhỏ của phong trào triết học Khai sáng

Montesquieu

Montesquieu, tên đầy đủ Charles-Louis de Secondat, Nam tước de la Brède et de Montesquieu. Ông sinh ngày 18 tháng 1 năm 1689 tại Château La Brède, gần Bordeaux, Pháp và mất ngày 10 tháng 2 năm 1755 tại Paris.

Tham Khảo Thêm:  Bạn đã biết cách giặt áo thun để tránh bị co rút

Montesquieu là một trong những người sáng lập triết học Khai sáng Pháp vào thế kỷ 18. Thế giới quan của Montesquieu bao gồm những tư tưởng nhân đạo sâu sắc. Tác phẩm “thuyết tam quyền phân lập” khá nổi tiếng mang tên Montesquieu.

Montesquieu

Ông phê phán chế độ phong kiến ​​và chế độ quân chủ cực đoan thông qua văn học.

Quan niệm của Montesquieu thể hiện ý chí và mong muốn xây dựng một xã hội mới mang lại tự do cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, quan điểm của Montesquieu là không tiến hành một cuộc cách mạng lật đổ chế độ cũ mà chỉ tiến hành cải tổ và tổ chức chính quyền.

Ông mong muốn một xã hội mới phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của giai cấp tư sản.

Voltaire

Voltaire, bút danh của François-Marie Arouet, (sinh ngày 21 tháng 11 năm 1694 tại Paris, Pháp và mất ngày 30 tháng 5 năm 1778 tại Paris), một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Pháp.

Đồng thời, Voltaire cũng là một triết gia và nhà viết kịch nổi tiếng.

Cùng với Montesquieu, ông là một trong những người sáng lập triết học Khai sáng Pháp. Cuốn sách vĩ đại nhất của ông là cuốn “Dictionnaire philosophique” (Từ điển Triết học).

Voltaire

Quan điểm của Voltaire chỉ trích chế độ phong kiến ​​và nhà thờ. Ông muốn cải cách trong khuôn khổ của một chế độ quân chủ khôn ngoan được cai trị bởi những người giàu có.

Russo

Jean-jacques Rousseau, (sinh ngày 28 tháng 6 năm 1712 tại Geneva, Thụy Sĩ và mất ngày 2 tháng 7 năm 1778 tại Ermenonville, Pháp). Ông được biết đến là một triết gia, nhà văn và chính trị gia gốc Thụy Sĩ.

Nó đã truyền cảm hứng cho các bài tiểu luận và tiểu thuyết về các nhà lãnh đạo của Cách mạng Pháp và Kỷ nguyên Lãng mạn.

Các tác phẩm như “Về bất bình đẳng” và “Quan hệ xã hội” là những tác phẩm kinh điển về tư tưởng chính trị và xã hội hiện đại.

Russo

Ông là một trong những ngọn cờ tư tưởng của Khai sáng Pháp. Những tư tưởng của ông đã trở thành phương châm, phương châm hành động của giai cấp tư sản Pháp trong thời kỳ Cách mạng (1789-1794).

Là người nhiệt thành ủng hộ cuộc đấu tranh vì tiến bộ xã hội, Rousseau coi chế độ phong kiến ​​Pháp đương đại là trung tâm của mọi tệ nạn của xã hội dân sự. Vì vậy, nó là cần thiết để đảo ngược ..

Tham Khảo Thêm:  Tính Cách Cung Song Tử Qua Từng Ngày Sinh Từ 21/5

Mô hình xã hội và nhà nước lý tưởng của Rousseau dựa trên công lý và tính hợp lý. Đó là thể chế dân chủ cộng hòa, quyền lập pháp thuộc về nhân dân và phục vụ toàn thể nhân dân.

Các nhà kinh tế và các nhà khoa học chính trị

Ngoài những triết gia nhỏ của trào lưu triết nhẹ mà trường TC GTVT Hải Phòng vừa kể trên.

Lúc bấy giờ còn có các nhà kinh tế – khoa học chính trị cũng đóng góp không kém vào sự phát triển của phong trào triết học Khai sáng.

Nhóm Bách Khoa Toàn Thư tập hợp các triết gia, sử gia, khoa học, v.v. đại diện cho tư duy tiên tiến nhất. Khi đến đó, họ tấn công các thành trì của chế độ phong kiến ​​và nhà thờ.

Mặc dù trong nước có những quan điểm chính trị khác nhau, nhưng họ đã thống nhất dưới sự lãnh đạo của nhà triết học duy vật Denis Diderot (1713 – 1784) vì một kẻ thù chung.

Họ ủng hộ tự do kinh tế, bảo vệ quyền sở hữu và điều tiết xã hội và chính trị.

nhưng nhà trường chịu trách nhiệm về học thuật

Tất cả những câu hỏi quan trọng về đạo đức, chính trị và triết học, kỹ thuật và nông nghiệp đều được giải thích và phân tích từ quan điểm duy vật.

Thành tựu lớn nhất của họ là sự khẳng định lòng tin của nhân dân vào tiến bộ khoa học và sự khẳng định tính hợp lý.

Nhóm Encyclopédie đã góp phần truyền bá tư tưởng duy vật, trở thành một khuynh hướng thắng lợi và thống trị trong triết học Pháp thế kỷ XVIII.

Ảnh hưởng của phong trào triết học Khai sáng đối với xã hội châu Âu

Với tinh thần triết học và nhân đạo sâu sắc, ảnh hưởng của trào lưu triết học Khai sáng đối với xã hội châu Âu thời kỳ cận đại khá phong phú về mặt tư duy lý luận. Đây được coi là vũ khí tư tưởng cho các cuộc cách mạng tư sản.

Phong trào triết học Khai sáng thể hiện tư tưởng dân chủ tư sản, phê phán chế độ phong kiến ​​lạc hậu và các học thuyết lạc hậu.

Tham Khảo Thêm:  Giảm nhăn và giữ phom cho áo quần giặt máy - Tưởng khó mà dễ!

đồng thời cũng phản ánh những mâu thuẫn xã hội đương thời và đề xuất việc xây dựng xã hội mới.

Phong trào triết học Khai sáng có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng tư sản Pháp?

Sau khi tìm hiểu về quan điểm, nội dung và ý nghĩa của phong trào triết học Khai sáng, bạn có thể hiểu rõ hơn.

Tiếp theo Cakhia TV sẽ cùng các em khám phá trào lưu triết học Ánh sáng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc cách mạng tư sản Pháp?

Phong trào triết học Khai sáng bắt đầu cuộc chiến trong lĩnh vực tư tưởng. Các triết gia, nhà sử học, nhà văn, nhà tư tưởng tiến bộ không ngừng tấn công nền tảng của chủ nghĩa toàn trị bằng các lý thuyết mới và tiến bộ.

Triết học Khai sáng thế kỷ XVIII kế thừa và phát huy bản chất của khuynh hướng tư tưởng chống siêu hình thế kỷ XVII. đồng thời cũng đánh giá lại các giá trị triết học truyền thống.

Trao đổi kinh nghiệm học viên Thầy Sang có ý kiến ​​hay về cách học tiếng Pháp

Các nhà tư tưởng Pháp đã có những quan điểm khác nhau, phản ánh lợi ích của các giai cấp khác nhau.

Nhưng trong cuộc khủng hoảng phong kiến, mọi người đều chỉ tay vào chính phủ và yêu cầu thay thế nó bằng một xã hội mới.

Nước Pháp đang trong tình trạng sục sôi căm thù chế độ phong kiến ​​và tình thế đã chín muồi để tiến hành cách mạng.

Mùa hè năm 1789, dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, đông đảo nhân dân đã vùng lên đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến ​​chuyên quyền, thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa.

Vì vậy, có thể nói, trào lưu triết học Khai sáng đã mở đường cho cuộc cách mạng tư sản Pháp vào cuối thế kỷ XVIII.

Hay nhin nhiêu hơn:

Tôi hy vọng bạn đã có cho mình một số thông tin cơ bản về triết lý Ánh sáng. Hãy like và share bài viết để ủng hộ trường Trung cấp nghề GTVT Hải Phòng cập nhật thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích nhé!

Nền tảng xem trực tiếp bóng đá Chaolua TV hy vọng thông qua bài viét Tổng Quan Về Trào Lưu Triết Học Ánh Sáng Thế Kỷ 18 có thể giúp bạn tìm được thông tin hữu ích.

Related Posts

Xu hướng thời trang teen thu đông 2019

trang chính S Bảo quản quần áo Xu hướng thời trang luôn đổi mới và thay đổi theo năm tháng. Trong đó, xu hướng thời trang teen…

Tổng hợp 20 cách làm kem từ trái cây tươi ngon, mát lạnh giải nhiệt

1. Kem dừa Kem dừa với vị ngọt của nước cốt dừa hòa cùng vị béo của lòng đỏ trứng gà và kem tươi đã tạo nên…

Dùng Nước Xả Vải Thật Hiệu Quả

Sử dụng nước xả vải (hay còn gọi là nước xả vải) như Comfort có rất nhiều lợi ích. Chất làm mềm vải thấm sâu vào bên…

Bạn đã hiểu hết các ký hiệu giặt là trên quần áo?

Bạn đã bao giờ để ý đến các ký hiệu giặt là trên nhãn mác quần áo chưa? Bạn có thực sự hiểu ý nghĩa của từng…

Cách Làm Sạch Giày Da | Bảo Quản Giày Da

Bạn muốn đôi giày da yêu thích của mình luôn sạch sẽ và như mới? Hãy tham khảo những cách làm sạch giày da và chăm sóc…

Cách dùng nước xả vải cho máy giặt

Ý chính: Máy giặt xả quần áo nhiều lần và tốn nhiều nước hơn giặt tay, vì vậy bạn nên dùng nước xả vải đậm đặc như…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *